Strona główna |  Sklep |  Kontakt |  Regulamin |  Redakcje
      Szukaj
matratzen lattenroste bettwaren betten
  • Dostawa na terenie Polski GRATIS!
  • Bezpieczna płatność – Certyfikat SSL
  • Kupno bez ryzyka – 30 dniowe testowanie
  • Bezpośrednio od producenta
  • Nasi klienci ocenili nas 4.9 z możliwych 5 punktów. Średnią ustalono z ponad 10.000 opinii.
Logo
Produkowane w Niemczech
  Produkt tygodnia
tylko 2.097,00 PLN
 
  • Platnosc
Ravensberger® Materace Platnosci i realizacja
 
Bezpieczeństwo i regulamin

1. Ochrony prywatności

W ramach naszej umowy Państwa dane osobowe przechowywane są u nas i nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym, z wyjątkiem powiadomienia przez przedsiębiorstwo spedycyjne dostawy do Państwa domu. Nasza spedycja jest prawnie zobowiązana do ochrony Państwa numeru telefonu.

2. Regulamin

1. Czas trwania karencji

Przyczyny cofnięcia zakupu składa się w formie pisemej (np. e-mail) na adres nadawcy (właściciela).

2. Początek i koniec okresu karencji

Początek karencji rozpoczyna się z chwilą otrzymania pouczenia w formie pisemnej, lecz nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę.

*¹ podstawa prawna: art. 246 § 2 w zw. z § 1 ust.1 i 2 *² EGBGB (umowy zawartej na odle-głość) i § 312e ust 1 w zw. z art. 246 § 3 kpc (umowy w handlu elektronicznym).

Termin odwołania upływa po 30 dniach od kolejnego dnia, w któym spełnione są wszystkie warunki określone w pkt 1 i 2 regulaminu.

3. Warunki umorzenia i ryzyka

Termin odwołania odnosi się do cofnięcia produktu w formie pisemnej. Produkty, których istnieje możliwość desłania przez Państwo ( produkt o małych gabarytach np. poduszka, nakładka na materac itp.) zwracane są na ryzyko firmy. Produkty, których nie ma możliwości odesłania, będą odebrane u Państwa.

Odwołanie należy przesłać na adres:

Ravensberger® materace Adres e-mail: info@ravensberger-materace.pl

4. Koszty wycofania

Koszt zwrotu towaru ponosi nabywca w przypadku gdy:

  • zamówiony i dostarczony towar odpowiada nabywcy,
  • cena odsyłanych towarów nie przekracza kwoty 160 PLN,
w przeciwnym razie zwrot towaru jest darmowy. Zobowiązanie do zwrotu ponoszenia płatności muszą być spełnione w ciągu 30 dni. 30-sto dniowy okres rozpoczyna się z chwilą przesłania na adres określonej w pkt. 3 odwołania lub towaru.

5. Odpowiedzialność za wykorzystanie lub odszkodowanie

Wprzypadku skutecznego odwołania strony nie będą rościć wobec siebe żadnych korzyści (np. odsetek).

6. Wyłączne prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstapienia od umowy, o ile nie postanowiono inaczej, nie ma zastosowania do zawarcia umów na odległość
1. To wykonanie oferty dostawy towaru, które są produkowane wg. specyfikacji klienta,
2. To wyraźne dostosowanie towaru do undywidualnych potrzeb.

7. Zawarcie umowy

Oferty w sklepie internetowym są zaproszenie do złożenia oferty kupna. Należy wprowadzić wiążacą ofertę kontraktu. Po przejściu przez proces składania zamówienia online oraz wprowadzając wymagane informacje należy w dalszej kolejności nacisnąć przycisk „kup teraz„.

Potwierdzenie otrzymanie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, lecz dopiero umowa kupna, która zostaje zawarta przez potwierdzenie zamówienia, najpóźniej po bezwarunkowym przyjęciu towaru.

8. Rezerwacja usług

Produkt oferowany w sklepie internetowym dostępny jest natychmiast. Całkowita cena towaru podana w „katalogu” jest cena końcową. Cena nabycia jest płatna po potwierdzeniu zamówienia i przelewie środków pieniężnych Na konto firmy w Polsce:

Ravensberger materace
35 1020 1912 0000 9902 0124 8277
PKO Wejherowo

Regulamin

Zasady i warunki wykonawcy sa następujące.

1. Wszystkie oferty są w celach komercyjnych.

2. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zastrzega się prawo własności do towarów, aż do otrzymania wszystkich płatności wynikających z umowy sprzedaży.

4. Metody płatności wysyłki i terminy dostaw określane są w ofercie.

5. Ustawowe przepisy dot. roszczeń z tyt. wad, cesji, roszczeń gwarancyjnych przez pierwotnego kupującego na rzecz osób trzecich jest zabronione.

6. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, to przechowywanie i przetwarzanie danych w ramach umowy przez osobiste informacje o kliencie nie będą ujawniane osobom trzecim.

7. Można korzystać z danych przechowywanych w każdej chwili po zapytaniu w formie pisemnej (e-mail).

8. Wszystkie przedstawione informacje na temat produktów, jak również logo, zdjęcia, grafika są własnością odwpowiednich firm i są chronione prawem autorskim licencjonodawcy.

9. Wszystkie zdjęcia strony, logo, loyont, teksty, raporty, skrypty i programowania , które są własnościa wydarzenia przez nasza firmę, nie mogą być kopiowane bez zgody naszej firmy lub wykorzystywane w inny sposób.

10. Nabywca ma prawo do odstapienia od umowy, lecz musi ponieść koszty zwrotu towaru, jeżeli cena odsyłanego towaru nie przekracza kwoty 160 PLN chyba, że dostarczone towary nie są zgodne z zamówieniem.


*¹ kpc – obowiązujący w Niemczech.
*² EGBGB – kodeks cywilnego
Ravensberger® Materace
Zdjęcie: Ravensberger® Matratzen